www.dicta.hr

Zaštita osobnih podataka

DICTA d.o.o. je uskladila svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima web stranice ne prikupljamo osim njihove IP adrese. Posjetitelji dobrovoljno mogu poslati svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude.Tada se smatra da je posjetitelj dao prešutnu privolu za obradu njegovih osobnih podataka. Isto vrijedi i kod ispunjavnja kontakt obrasca preko kojeg se šalje e-mail ili i kod registracije. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. U svakom trenutku posjetitelji (kupci) mogu tražiti uvid u svoje osobne podatke ili tražiti izmjenu svojih osobnih podataka. DICTA d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade, a nakon što istekne svrha obrade osobnih podataka, isti se brišu. Osobne podatke prilikom kupoprodajnog odnosa dostavljamo trećim stranama. Osobne podatke vezane za kartice dostavljamo poslovnim bankama,a kurirskim službama podatke o dostavi naših proizvoda.

Kolačići (Cookies)

Kolačić (Cookie) je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva posjetitelja, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti naše web-stranice.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića posjetitelj i dalje može pregledavati naše web-stranice. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne posjetitelju tako da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Upravljanje privolama

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje kupaca i klijenta te naših zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka. DICTA d.o.o. posluje najvećim dijelom s fizičkim kupcima te poslovnim subjektima. Prema kupcima se potpisuju privole, a prema psolovnim subjektima nije potrebno tražiti privole jer je riječ o pravnim osobama. Zaštita osobnih podataka prema pravnim osobama se temelji na pravnom legitimitetu. Privole se potpisuju sa zaposlenicima DICTA d.o.o. U svakom trenutku kupci mogu povući svoje privole ili ostvariti pravo na zaštitu osobnih podataka.

Vremensko trajanje čuvanja obrade osobnih podataka

DICTA d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezna čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Najduži rok čuvanja osobnih podataka kupaca je dvije godine odnosno po prestanku jamstva.

Tehničke i organizacijske mjere

Unutar naše organizacije prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, antivirusne politike, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s našim vanjskim pružateljima usluge, povremene ocjene (audite) sustava upravljanja zaštite osobnih podataka te brojne ostale mjere.

Prava iz GDPR-a

Svatko čije osobne podate obrađujemo ima sljedeća prava koja su GDPR uredbom zajamčena:

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Prava je moguće ostvariti preko našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj +385 51 215 255 ili preko maila: zastita-privatnosti@dicta.hr