www.dicta.hr

Povrat i zamjena

Sukladno Uvjetima korištenja Dicta web shopa i odredbama čl. 79 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) /kupovina elektroničkim putem/  kupac može, ne navodeći za to razlog, izvršiti povrat proizvoda u roku od 14 dana od dana primitka proizvoda. Kupac je dužan pisanim putem obavijestiti trgovca o raskidu ugovora - povratu robe.

Sukladno odredbama čl. 60 st. 11 Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) /kupovina elektroničkim putem/ kupac je proizvode dužan vratiti o svom trošku na adresu trgovca. Povrat treba biti unaprijed dogovoren.

Kupac je dužan nekorišten proizvod vratiti trgovcu u originalnoj ambalaži, sa originalnom etiketom, neoštećen i u ispravnom stanju, sa svom pripadajućom originalnom dokumentacijom - računom, jamstvenim listom, deklaracijom, uputama za uporabu, te dostaviti navedeno o svom trošku na adresu: DICTA d.o.o., Trpimirova 2/VII, 51000 Rijeka, putem bilo koje dostavne / logističke službe koja posluje na području Republike Hrvatske ili osobno.

Trgovac zadržava pravo pregleda proizvoda i terećenja kupca u slučaju konstatiranih oštećenja, manjkavosti ili nepravilnost na proizvodu, pripadajućoj ambalaži, odnosno pratećoj dokumentaciji, te odbiti povrat proizvoda.

Sukladno odredbama čl. 83 st. 4 Zakona o zaštiti potrošača NN 19/22, 59/23) /kupovina elektroničkim putem/ ukoliko kupac iskoristi svoje pravo na povrat proizvoda u propisanom roku iz čl. 83 st. 1 istog Zakona, trgovac će izvršiti povrat kupoprodajne cijene služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio kupac prilikom plaćanja.

Kupovinom u poslovnim prostorijama trgovca, putem maloprodajnih poslovnica - na viđeno, kupac ne ostvaruje pravo na mogućnost povrata proizvoda i povrata sredstava, bez obzira na rok, a sukladno važećim zakonskim propisima.

Obrazac za jednostrani raskid ugovor možete preuzeti ovdje