Zaštita potrošača

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. Zakona o zaštiti potrošača (NN41/14, 110/15), DICTA d.o.o. omogućuje potrošačima podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15), DICTA d.o.o. omogućuje potrošačima podnošnje pisanog prigovora putem pošte na adresu:
 
DICTA d.o.o.
Trpimirova 2
51000 Rijeka

 
Sukladno odredbi članka 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15),  DICTA d.o.o. će u pisanom obliku odgovoriti na prigovor potrošača u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.
 
 
Cijenimo Vaše mišljenje.