DICTA POKLANJA SATOVE CIJELOJ OBITELJI

Zašto ne razveseliti cijelu obitelj super cool satovima iz Colori kolekcije? Upravo nam je to bila vodilja prilikom osmišljavanja nove nagradne igre. Tako da je dobitnik ovaj put - cijela jedna obitelj.

Odličili smo pokloniti satove cijeloj obitelji iz Colori kolekcije, a dobra vijest je da i ovaj put sami birate satove, jedini uvjet je da je ukupan iznos nagrada 2.000 kn, što neće biti teško jer je Colori poznat po satovima za cijelu obitelj po povoljnim cijenama.

Uvjeti za dobiti nagradu su da, u komentar naše nagradne igre objavljene na Facebook stranici 10.11.2017., navedeš članove svoje obitelji i opišeš na koji način najradije provodite vrijeme zajedno. Osim toga obavezno je i šerati naš post na svoj Facebook profil i lajkati stranicu ako do sada nisi. Podijeljeni post na tvom profilu mora biti Javan (Public).

Na servisu https://www.random.org/ nasumičnim odabirom između svih odgovora koji su zadovoljili sve kriterije, odabrat ćemo pobjednika. Dobitnik će biti proglašen na našoj Facebook stranici dana 21.11.2017.g.

Imate priliku komentirati do 20.11.2017 do 20:00, a mi ćemo pobjednika objaviti odmah dan nakon, 21.11.2017. godine, do 12:00h.

Sretno svim natjecateljima!


 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.
NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je: “Colori za cijelu obitelj!!“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra).
 
 

Članak 2.
ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je DICTA d.o.o., Trpimirova 2, Rijeka (u daljnjem tekstu: Organizator).
 
Za nagradnu igru na snazi su navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila nagradne igre u bilo kojem trenutku tijekom trajanja iste, bez prethodne najave. Ova Pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na službenoj internet stranici Organizatora.

 

Članak 3.
NAGRADA

Organizator nagrađuje cijelu obitelj jednog sudionika nagradne igre ručnim satovima za najviše četiri člana obitelji kojeg će pobjednik, zajedno s članovima obitelji, sam izabrati iz trenutne Colori kolekcije satova.
 
 

Članak 4.
SVRHA I CILJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije Organizatora.
 
Cilj nagradne igre je odabir jednog sudionika, koji u komentar objave o nagradnoj igri navede članove svoje obitelji i opiše način na koji najradije provode vrijeme zajedno, a u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila, isključivo prema nasumičnom odabiru https://www.random.org/. 
 
 

Članak 5.
TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje dana 10.11.2017.g. u 20:00 sati, a završava dana 20.11.2017. u 20:00 sati. Sretni dobitnik biti će objavljen dana 21.11.2017.g. do 12:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
 

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:
 
- šeraj našu objavu (podijeljeni post mora biti Javan/Public)
- lajkaj našu Facebook stranicu (ako već nisi)
- u komentar objave navedi članove svoje obitelji i opiši način na koji najradije provodite vrijeme zajedno
 
U slučaju neispunjenja jednog ili više od gore navedenih uvjeta, sudionik će biti diskvalificiran, odnosno neće biti uzet u obzir prilikom odabira dobitnika. 
 
 

Članak 7.
MOGUĆNOST SUDJELOVANJA

Nagradna igra je otvorena za sve osobe registrirane na stranici Facebook: https://www.facebook.com s vlastitim imenom i prezimenom. Lažni profili ili profili s nadimcima bit će diskvalificirani.
 
Da bi sudjelovao u nagradnoj igri, sudionik treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka nagradne igre te mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske. Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri, u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.
 
Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Nagrada nije prenosiva. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika, odnosno bez naknade sudioniku. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, adresa i fotografija mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
 
Svaki sudionik može sa samo jednim komentarom sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila. Dodatni komentari istog sudionika neće biti uzeti u obzir prilikom odabira dobitnika. U svrhu obavještavanja u tijeku nagradne igre, sudionik dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta ili obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni Organizatoru putem sudionikovog Facebook profila.
 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici bezuvjetno prihvaćaju ova Pravila.
 
 

Članak 8.
PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Dobitnik će biti proglašen dana 21.11.2017.g. do 12:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
Organizator će nagraditi osobu isključivo prema nasumičnom odabiru https://www.random.org/.
 
 

Članak 9.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Po završetku nagradne igre, a u roku od 3 radna dana od dana proglašenja dobitnika, nagrada će biti dostavljena na adresu dobitnika putem dostavne službe In Time d.o.o.
 
Dostava će biti izvršena o trošku prijevoza Organizatora. Troškove osiguranja prijevoza snosi Organizator.
 
Proglašeni dobitnik obvezuje se dostaviti Organizatoru potrebne podatke za dostavu (ime i prezime, ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, kontakt broj telefona / mobilnog telefona), te dostaviti navedeno na e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr ili putem inboxa na Facebooku. 
 
 

Članak 10.
POSEBNE NAPOMENE

Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora, a sadržana u Članku 3. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti nagradnu igru.
 
Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja u ili osvajanja nagradne igre. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagradne igre mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagradu i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje vlastito ime.
 
Sudionici mogu uputiti bilo kakav upit vezano uz nagradnu igru na službenu e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr.
 
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
 
Facebook nije odgovoran za promociju, niti ima veze sa istom, te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika.
Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja nagradnom igrom, niti je ista na bilo koji način povezana sa Facebookom. Sudionik nagradne igre dostavlja podatke Organizatoru, a ne Facebooku.
 

Ostale novosti