DICTA POKLANJA SAT IZNENAĐENJA

Sretnog dobitnika nagrađujemo vrijednim ručnim satom. Otkrit ćemo Vam samo da je sat iz nove kolekcije. Vaš zadatak je pogoditi o kojem satu je riječ.

Izabrali smo 6 različitih satova iz naše nove kolekcije, ali samo jedan od njih ćemo pokloniti. Ono što trebate učiniti da biste sudjelovali u našoj nagradnoj igri je pogoditi koji od satova na slici koju objavimo je nagrada i u komentar naše objave napisati o kojem modelu je riječ. Model i naziv sata možete naći na našem web shopu pod poveznicom: http://shop.dicta.hr/webshop/?nq=NOVO. Nakon što ste našli Vaš omiljeni model i komentirali o kojem satu je riječ, obavezno je i podijeliti objavu na svoj privatni profil.

Na servisu www.random.org nasumičnim odabirom između točnih odgovora odabrat ćemo dobitnika. Dobitnik će biti proglašen na našoj Facebook stranici dana 07.06.2017.g.

Sretno svim natjecateljima.
 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.
NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je: “DICTA poklanja sat“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra).
 
 

Članak 2.
ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je DICTA d.o.o., Trpimirova 2, Rijeka (u daljnjem tekstu: Organizator).
 
Za nagradnu igru na snazi su navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila nagradne igre u bilo kojem trenutku tijekom trajanja iste, bez prethodne najave. Ova Pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na službenoj internet stranici Organizatora.
 
 

Članak 3.
NAGRADA

Organizator nagrađuje jednog sudionika nagradne igre ručnim satom koji je predmet pogađanja (u daljnjem tekstu: nagrada).
 
 

Članak 4.
SVRHA I CILJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije Organizatora.
 
Cilj nagradne igre je odabir jednog - točnog odgovora, jednog sudionika, a u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila, isključivo prema nasumičnom odabiru putem servisa www.random.org
 
 

Članak 5.
TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje dana 24.05.2017.g. u 20:00 sati, a završava dana 06.06.2017. u 20:00 sati. Sretni dobitnik biti će objavljen dana 07.06.2017.g. u 09:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
 

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispuniti sljedeće uvjete:
 
- odabrati model sata sa naše slike u objavi o nagradnoj igri koji Vam se najviše sviđa ili koji biste htjeli osvojiti, te ga potražiti na našem web shopu na linku: http://shop.dicta.hr/webshop/?nq=NOVO

- u komentar objave napisati model i naziv sata koji ste odabrali

- podijeliti objavu nagradne igre na svoj profil
 
U slučaju neispunjenja jednog ili više od gore navedenih uvjeta, sudionik će biti diskvalificiran, odnosno neće biti uzet u obzir prilikom odabira dobitnika. 
 
 

Članak 7.
MOGUĆNOST SUDJELOVANJA

Nagradna igra je otvorena za sve osobe registrirane na stranici Facebook: https://www.facebook.com s vlastitim imenom i prezimenom. Lažni profili ili profili s nadimcima bit će diskvalificirani.
 
Da bi sudjelovao u nagradnoj igri, sudionik treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka nagradne igre te mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske. Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri, u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.
 
Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Nagrada nije prenosiva. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika, odnosno bez naknade sudioniku. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, adresa i fotografija mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
 
Svaki sudionik može sa samo jednim komentarom sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila. Dodatni komentari istog sudionika neće biti uzeti u obzir prilikom odabira dobitnika. U svrhu obavještavanja u tijeku nagradne igre, sudionik dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta ili obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni Organizatoru putem sudionikovog Facebook profila.
 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici bezuvjetno prihvaćaju ova Pravila.
 
 

Članak 8.
PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Dobitnik će biti proglašen dana 07.06.2017.g. u 09:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
Organizator će nagraditi osobu koja pogodi i u komentaru objave za nagradnu igru navede koji sat je predmet ove nagradne igre , a isključivo prema nasumičnom odabiru putem servisa www.random.org.
 
 

Članak 9.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Po završetku nagradne igre, a u roku od 3 radna dana od dana proglašenja dobitnika, nagrada će biti dostavljena na adresu dobitnika putem dostavne službe In Time d.o.o.
 
Dostava će biti izvršena o trošku prijevoza Organizatora. Troškove osiguranja prijevoza snosi Organizator.
 
Proglašeni dobitnik obvezuje se dostaviti Organizatoru potrebne podatke za dostavu (ime i prezime, ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, kontakt broj telefona / mobilnog telefona), te dostaviti navedeno na e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr
 
 

Članak 10.
POSEBNE NAPOMENE

Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora, a sadržana u Članku 3. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti nagradnu igru.
 
Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja u ili osvajanja nagradne igre. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagradne igre mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagradu i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje vlastito ime.
 
Sudionici mogu uputiti bilo kakav upit vezano uz nagradnu igru na službenu e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr.
 
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
 
Facebook nije odgovoran za promociju, niti ima veze sa istom, te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika.
Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja nagradnom igrom, niti je ista na bilo koji način povezana sa Facebookom. Sudionik nagradne igre dostavlja podatke Organizatoru, a ne Facebooku.
 

Ostale novosti