DICTA POKLANJA CARAVELLE NY BY BULOVA SAT

Sretnog dobitnika nagrađujemo Caravelle NY by Bulova ručnim satom, model 44L184 vrijednosti 1.270,00 kn. 
DICTA WEB SHOP: shop.dicta.hr 
Za sudjelovanje je potrebno lajkati našu Facebook stranicu, lajkati i podijeliti objavu nagradne igre, te u komentaru objave označiti/tagirati osobu kojoj želite da poklonimo vrijedan Caravelle NY by Bulova sat i objasniti zašto ga baš ta osoba zaslužuje. 

Najoriginalniji komentar birati će žiri sastavljen od tri djelatnika DICTA d.o.o., te će dobitnik biti proglašen na našoj Facebook stranici dana 14.03.2017.g.

Sretno svim natjecateljima. 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.
NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je: “DICTA poklanja sat“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra).
 
 

Članak 2.
ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je DICTA d.o.o., Trpimirova 2, Rijeka (u daljnjem tekstu: Organizator).
 
Za nagradnu igru na snazi su navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila nagradne igre u bilo kojem trenutku tijekom trajanja iste, bez prethodne najave. Ova Pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na službenoj internet stranici Organizatora.
 
 

Članak 3.
NAGRADA

Organizator nagrađuje jednog sudionika nagradne igre ručnim satom Caravelle NY by Bulova, model 44L184 (u daljnjem tekstu: nagrada).
 
 

Članak 4.
SVRHA I CILJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije Organizatora.
 
Cilj nagradne igre je odabir jednog - najoriginalnijeg komentara jednog sudionika, a u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila, isključivo prema ocjeni i odabiru žirija sastavljenog od tri djelatnika Organizatora.
 
 

Članak 5.
TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje dana 17.02.2017.g. u 20:00 sati, a završava dana 12.03.2017. u 20:00 sati. Sretni dobitnik biti će objavljen dana 14.03.2017.g. u 09:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
 

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispuniti slijedeće uvjete:
 
- lajkati službenu Facebook stranicu Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
- lajkati i podijeliti objavu nagradne igre
- u komentaru objave označiti/tagirati jednu osobu kojoj želite da Organizator pokloni nagradu i objasniti zašto baš ta osoba zaslužuje nagradu
 
U slučaju neispunjenja jednog ili više od gore navedenih uvjeta, sudionik će biti diskvalificiran, odnosno neće biti uzet u obzir prilikom odabira dobitnika.
 
 

Članak 7.
MOGUĆNOST SUDJELOVANJA

Nagradna igra je otvorena za sve osobe registrirane na stranici Facebook: https://www.facebook.com s vlastitim imenom i prezimenom. Lažni profili ili profili sa nadimcima biti će diskvalificirani.
 
Da bi sudjelovao u nagradnoj igri, sudionik treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka nagradne igre, te mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske. Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri, u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.
 
Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Nagrada nije prenosiva. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika, odnosno bez naknade sudioniku. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, adresa i fotografija mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
 
Svaki sudionik može sa samo jednim komentarom sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila. Dodatni komentari istog sudionika neće biti uzeti u obzir prilikom odabira dobitnika. U svrhu obavještavanja u tijeku nagradne igre, sudionik dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta ili obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni Organizatoru putem sudionikovog Facebook profila.
 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici bezuvjetno prihvaćaju ova Pravila.
 
 

Članak 8.
PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Dobitnik će biti proglašen dana 14.03.2017.g. u 09:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr

Organizator će nagraditi osobu koju je označio/tagirao autor pobjedničkog komentara, isključivo prema ocjeni i odabiru žirija sastavljenog od tri djelatnika Organizatora. 

 

Članak 9.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Po završetku nagradne igre, a u roku od 3 radna dana od dana proglašenja dobitnika, nagrada će biti dostavljena na adresu dobitnika putem dostavne službe In Time d.o.o.
 
Dostava će biti izvršena o trošku prijevoza Organizatora. Troškove osiguranja prijevoza snosi Organizator.
 
Proglašeni dobitnik obvezuje se dostaviti Organizatoru potrebne podatke za dostavu (ime i prezime, ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, kontakt broj telefona / mobilnog telefona), te dostaviti navedeno na e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr
 
 

Članak 10.
POSEBNE NAPOMENE

Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora, a sadržana u Članku 3. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti nagradnu igru.
 
Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja u ili osvajanja nagradne igre. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagradne igre mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagradu i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje vlastito ime.
 
Sudionici mogu uputiti bilo kakav upit vezano uz nagradnu igru na službenu e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr.
 
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
 
Facebook nije odgovoran za promociju, niti ima veze sa istom, te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika.
Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja nagradnom igrom, niti je ista na bilo koji način povezana sa Facebookom. Sudionik nagradne igre dostavlja podatke Organizatoru, a ne Facebooku.
 

Ostale novosti

Galerija