VRIJEDNA BULOVA NAGRADNA IGRA

Sretnog dobitnika nagrađujemo vrijednim Bulova Marine Star satom 98B204. Sve što trebate učiniti je lajkati našu Facebook stranicu, provjeriti bogatu web shop ponudu Bulova satova: http://shop.dicta.hr/webshop/bu/bulova , te na svom Facebook profilu javno podijeliti poveznicu – link sa web shopa na Bulova sat koji Vas se najviše dojmio, uz tag @DICTA satovi i nakit me nagrađuje i hashtag #dictasatovi.  

Pobjednik će biti izabran slučajnim odabirom i proglašen na našoj Facebook stranici dana 11.10.2016.g. 

Sretno svim natjecateljima. 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

Članak 1.
NAZIV NAGRADNE IGRE

Naziv nagradne igre je: “Vrijedna Bulova nagradna igra“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra).
 
 

Članak 2.
ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je DICTA d.o.o., Trpimirova 2, Rijeka (u daljnjem tekstu: Organizator).
 
Za nagradnu igru na snazi su navedena Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene Pravila nagradne igre u bilo kojem trenutku tijekom trajanja iste, bez prethodne najave. Ova Pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od datuma objave na službenoj internet stranici Organizatora.
 
 

Članak 3.
NAGRADA

Organizator nagrađuje jednog sudionika nagradne igre ručnim satom Bulova Marine Star, model: 98B204 (u daljnjem tekstu: nagrada).
 
 

Članak 4.
SVRHA I CILJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra provodi se u svrhu promocije Organizatora.
 
Cilj nagradne igre je odabir jedne javne objave objave jednog sudionika, koja je u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila, isključivo slučajnim odabirom.
 
 

Članak 5.
TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra započinje dana 26.09.2016.g. u 20:00 sati, a završava dana 10.10.2016. u 20:00 sati. Sretni dobitnik biti će objavljen dana 11.10.2016.g. u 09:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
 

Članak 6.
NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je ispuniti slijedeće uvjete:
 
- lajkati službenu Facebook stranicu Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
- na Facebook profilu sudionika objaviti poveznicu – link Bulova sata koji se najviše dojmio sudionika, iz web shop ponude Organizatora: http://shop.dicta.hr/webshop/bu/bulova/
- uz objavu poveznice navesti tag @DICTA satovi i nakit me nagrađuje i hashtag #dictasatovi
 
- objava mora biti javna
 
U slučaju neispunjenja jednog ili više od gore navedenih uvjeta, sudionik će biti diskvalificiran, odnosno neće biti uzet u obzir prilikom odabira dobitnika.
 
 

Članak 7.
MOGUĆNOST SUDJELOVANJA

Nagradna igra je otvorena za sve osobe registrirane na stranici Facebook: https://www.facebook.com s vlastitim imenom i prezimenom. Lažni profili ili profili sa nadimcima biti će diskvalificirani.
 
Da bi sudjelovao u nagradnoj igri, sudionik treba imati najmanje 18 godina u trenutku početka nagradne igre, te mora imati prebivalište na području Republike Hrvatske. Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri, u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.
 
Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji. Nagrada nije prenosiva. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se podaci i materijali mogu od strane Organizatora koristiti u promotivne svrhe, a bez da se za to treba tražiti bilo kakav daljnji pristanak sudionika, odnosno bez naknade sudioniku. Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici, njihovo ime, adresa i fotografija mogu, od strane Organizatora, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.
 
Svaki sudionik može sa samo jednom objavom sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa Člankom 6. ovih Pravila. Dodatne objave istog sudionika neće biti uzete u obzir prilikom odabira dobitnika. U svrhu obavještavanja u tijeku nagradne igre, sudionik dopušta upotrebu različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta ili obavijesti na Facebook profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni Organizatoru putem sudionikovog Facebook profila.
 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri, sudionici bezuvjetno prihvaćaju ova Pravila.
 
 

Članak 8.
PROGLAŠENJE DOBITNIKA

Dobitnik će biti proglašen dana 11.10.2016.g. u 09:00 sati na službenoj Facebook stranici Organizatora: https://www.facebook.com/dicta.hr
 
Dobitnik će biti odabran isključivo slučajnim odabirom.
 
 

Članak 9.
NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Po završetku nagradne igre, a u roku od 3 radna dana od dana proglašenja dobitnika, nagrada će biti dostavljena na adresu dobitnika putem dostavne službe In Time d.o.o.
 
Dostava će biti izvršena o trošku prijevoza Organizatora. Troškove osiguranja prijevoza snosi Organizator.
 
Proglašeni dobitnik obvezuje se dostaviti Organizatoru potrebne podatke za dostavu (ime i prezime, ulica i kućni broj, grad i poštanski broj, kontakt broj telefona / mobilnog telefona), te dostaviti navedeno na e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr
 
 

Članak 10.
POSEBNE NAPOMENE

Sudionici u nagradnoj igri ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora, a sadržana u Članku 3. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti nagradnu igru.
 
Svi Sudionici odgovorni su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze, pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja u ili osvajanja nagradne igre. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi osvajanjem nagradne igre mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama ili carini na osvojenu nagradu, uključujući ali se ne ograničavajući na bilo koji porez na nagradu i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili carine u svoje vlastito ime.
 
Sudionici mogu uputiti bilo kakav upit vezano uz nagradnu igru na službenu e-mail adresu Organizatora: info(a)dicta.hr.
 
Nagradna igra može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
 
Facebook nije odgovoran za promociju, niti ima veze sa istom, te ga se oslobađa svake odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika.
Facebook ni na koji način ne sponzorira ili upravlja nagradnom igrom, niti je ista na bilo koji način povezana sa Facebookom. Sudionik nagradne igre dostavlja podatke Organizatoru, a ne Facebooku.
 

Ostale novosti

Galerija