LOUIS ERARD La Carre

U skladu sa švicarskom 400-godišnjom tradicijom urarstva, Louis Erard u centar pažnje postavlja mehaniku. Napokon, mehanički sat je nešto živo, što kuca, staje i opet počinje.
 
Avangardni duh i nepokolebljivi karakter ove linije privući će odlučne individualce.