Uprava društva

DICTA d.o.o.
Trpimirova 2/7
51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 17277283962
IBAN: HR7524020061100044056

 
Član Uprave : Ranko Radosavac
 
Srđan Radosavac Dicta d.o.o. Rijeka Hrvatska
Izvršni direktor - Član Uprave: Srđan Radosavac     

Financijski direktor : Ljiljana Nedeljković
 
 
Voditelj komercijalnih poslova : Frano Barunčić
 
 
Voditelj marketinga : Jasmina Baljak Pažanin