Uprava društva

DICTA d.o.o.
Trpimirova 2/7
51000 Rijeka, Hrvatska
OIB: 17277283962
IBAN: HR7524020061100044056